દ્વિતીયોધ્યાય: સાંખ્યયોગ શ્ર્લોક નં ૨૫ થી ૩૬

દ્વિતીયોધ્યાય: સાંખ્યયોગ શ્ર્લોક નં ૨૫ થી ૩૬

અવ્યક્તોડયમચિંત્યોડયમવિકાર્યોડયમુચ્યતે |
અવ્યક્તોડયમચિંત્યોડયમવિકાર્યોડયમુચ્યતે |
તસ્માદેવં વિદિત્વૈનં નાનુશોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૫ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃઆ આત્મા અવ્યક્ત, અચિંત્ય અને વિકારરહિત કહેવાયછે; તેથી હે અર્જુન! આ આત્માને આ પ્રમાણે જાણીને તું શોક કરવાને યોગ્ય નથી એટલે કે તારે શોક કરવો ઉચિત નથી ॥ ૨૫ ॥
અથ ચૈનં નિત્યજાતં નિત્યં વા મન્યસે મૃતમ્ |
તથાપિ ત્વં મહાબાહો નૈવં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૬ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃઅને જો તું આ આત્માને સદા જન્મ લેનાર તથા સદા મૃત્યુ પામનાર માનતો હોય, તો પણ હે મહાબાહો! આવી રીતે શોક કરવો તારા માટે યોગ્ય નથી. ॥ ૨૬ ॥
જાતસ્ય હિ ધ્રુવો મૃત્યુર્ધુ્વં જન્મ મૃતસ્ય ચ |
તસ્માદપરિહાર્યેડર્થે ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૨૭ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ કેમકે આ માન્યતા મુજબ જન્મેલાનું મૃત્યુ નિશ્વિત છે અને મરેલાનો જન્મ નિશ્વિત છે; તેથી પણ આ ઉપાય વિનાના વિષયમાં શોક કરવો તારા માટે યોગ્ય નથી. ॥ ૨૭ ॥
અવ્યકતાદીનિ ભૂતાનિ વ્યક્તમધ્યાનિ ભારત |
અવ્યક્તનિધનાન્યેવ તત્ર કા પરિદેવના ॥ ૨૮ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ હે અર્જુન! સઘળાં પ્રાણીઓ જન્મ પૂર્વે અપ્રગટ હતાં અને મર્યા પછી પણ અપ્રગટ થઇ જનાર છે, કેવળ વચગાળામાં જ પ્રગટ છે, તો પછી આવી સ્થિતિમાં શો શોક કરવાનો? ॥ ૨૮ ॥
આશ્ર્વર્યવત્પશ્યતિ કશ્ર્વિદેન-
માશ્ર્વર્યવદ્વદતિ તથૈવ ચાન્ય: |
આશ્ર્વર્યવચ્ચૈનમન્ય: શ્રુણોતિ
શ્રુત્વાપ્યેનં વેદ ન ચૈવ કશ્ર્વિત્ ॥ ૨૯ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ કોઇ એક વિરલ મહાપુરુષ જ આ આત્માને આશ્ર્વર્યની જેમ જુએ છે, તેમજ બીજો કોઇ મહાપુરુષ જ આત્મતત્વને આશ્ર્વર્યની જેમ વર્ણવે છે તથા બીજો કોઇ અધિકારી પુરુષ જ આને આશ્ર્વર્યની પેઠે સાંભળે છે અને કોઇ તો સાંભળીને પણ આને જાણતો નથી. ॥ ૨૯ ॥
દેહી નિત્યમવધ્યોડયં દેહે સર્વસ્ય ભારત |
તસ્માત્સર્વાણિ ભૂતાનિ ન ત્વં શોચિતુમર્હસિ ॥ ૩૦ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ હે અર્જુન! આ આત્મા સૌનાં શરીરોમાં હન્મેશાં અવધ્ય છે; એ કારણે તારે સમસ્ત પ્રાણીઓ માટે શોક કરવો ઉચિત નથી. ॥ ૩૦ ॥
સ્વધર્મમપિ ચાવેક્ષ્ય ન વિકમ્પિતુમર્હસિ |
ધમ્યાર્દ્ધિ યુદ્ધાચ્છે્યોડન્યત્ક્ષત્રિયસ્ય ન વિદ્યતે ॥ ૩૧ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ વળી, સ્વધર્મને જોતાં પણ તારે ભય પામવો ન જોઇએ; કેમકે ક્ષત્રિય માટે ધર્મયુક્ત યુધ્ધથી વધીને બીજું કોઇ કલ્યાણકારી કર્તવ્ય નથી. ॥ ૩૧ ॥
યદ્રચ્છયા ચોપપન્નં સ્વર્ગદ્ધારમપાવૃત્તમ્ |
સુખિન: ક્ષત્રિયા: પાર્થ લભંતે યુધ્ધમીદ્રશમ્ ॥ ૩૨ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ હે પાર્થ! આપમેળે પ્રાપ્ત થયેલા તેમજ ઊઘડેલા સ્વર્ગના દ્ધારરૂપી આવા યુધ્ધને ભાગ્યશાળી ક્ષત્રિયો જ મેળવે છે. ॥ ૩૨ ॥
અથ ચેત્તવમિમં ધર્મ્ય સંગ્રામં ન કરિષ્યસિ |
તત: સ્વધર્મં કીર્તિં ચ હિત્વા પાપમવાપ્સ્યસિ ॥ ૩૩ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ આમ છતાં પણ જો તું આ ધર્મયુક્ત યુધ્ધ નહીં કરે, તો સ્વધર્મ અને કીર્તિને ગુમાવીને પાપને પામીશ. ॥ ૩૩ ॥
અકીર્તિં ચાપિ ભૂતાનિ કથયિષ્યંતિ તેડવ્યયામ્ |
સમ્ભાવિતસ્ય ચાકીર્તિર્મરણાદરિચ્યતે ॥ ૩૪ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ એટલું જ નહી, બધા લોકો ઘણા લાંબા કાળ સુધી રહેનારી તારી અપકીર્તિ પણ કહેશે અને ગૌરવશાળી પુરુષ માટે અપકીર્તિ મરણથીયે અધિક છે. ॥ ૩૪ ॥
ભયાદ્રણાદુપરતં મંસ્યંતે ત્વાં મહારથા: |
યેષાં ચ ત્વં બહુમતો ભૂત્વા યાસ્યસિ લાઘવમ્ ॥ ૩૫ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ તારા અતુલનીય પ્રભાવને લીધે જેઓ તને ઘણા સન્માનની દ્રષ્ટિએ જોતા આવ્યા છે, તેમની દ્રષ્ટિમાં તું તુચ્છતાને પામીશ, તે મહારથીઓ તને ભયને લીધે યુધ્ધથી વિમુખ થયેલો માનશે. ॥ ૩૫ ॥
અવાચ્યવાદાંશ્ર્વ બહૂન્ વદિષ્યંતિ તવાહિતા: |
નિન્દંતસ્તવ સામથ્ર્યં તતો દુ:ખતરં નુ કિમ્ ॥ ૩૬ ॥
ગુજરાતી ભાંષાતર ઃ તારા વેરીઓ તારા સામર્થ્યની નિન્દા કરતાં તને ઘણાં બધાં ન કહેવા જેવાં વચનો પણ કહેશે; એનાથી વધારે દુ:ખ બીજું શું હશે? ॥ ૩૬ ॥

By niharika.ravia

niharika.raviaGreetings - I'm E Marketing Specialist. I have strong background in world of Internet based marketing with SEO/SEM and e business solutions.I'm passionate about showing fellow professionals how to develop powerful profitable e business website.

My mission is to transfer this information to serve by providing our best knowledge in particular expertise and hoping to have an opportunity to prove it with our best knowledge.

jeevanshailee-requirement-ad
 
 
 
virtual follow
 
 
Spread the Word - jeevan shailee
 
market decides
 
Gujarati Social Network
કેમ છો, મિત્ર.... ગૌરવવંતા ગુજરાતીઓ નો ફેસબુક પરિવાર આપનું સ્વાગત કરવા થનગની રહ્યો છે... અહી તમે અનેક ગુજરાતી લોકો ના સંપર્ક આવશો અને ગુજરાતી સાહિત્ય ની સાથે સાથે તમે તમારા વિચારો નું પણ આદાન-પ્રદાન કરી શકશો....તો ક્ષણ નો પણ વિલંબ કર્યા વગર જોડાઈ જાવ અને તમે પછ્તાશો નહિ એનો ભરોસો હું આપું છું..અને હા મિત્ર...જો તમને આ ગ્રુપ ગમતુ હોય તો તમારા મિત્રોને ગ્રુપમાં એડ કરવાનુ ભુલશો નહી.... jeevanshailee-requirement-ad
 
Sponsors